TEAMCOACHING & ONTWIKKELING

Een professioneel team moet continu presteren. Soms lukt dat (even) niet. De samenwerking kan beter, de communicatie onderling...tja. De knelpunten die een team voelt, zijn vaak symptomen en geen oorzaken. Vanuit mijn MBTI-achtergrond en kennis van teamdynamiek begeleid ik het leerproces van een team (plus leidinggevende) en werk naar jullie eigen oplossingen toe.

Nieuwe visie, kernwaarden. Herpositionering. Reorganisatie. Cultuur. Hoe geef je intern een verandering vorm? Hoe geef je er betekenis aan, samen met de medewerkers en leidinggevenden die de verandering moeten waarmaken?

MASTER YOUR STORY

Verhalen inzetten tijdens verandering. Wanneer en hoe benut je verhalen? Elke organisatie, elk team heeft er bergen van... Verhalen helpen om het verleden te begrijpen, of om de toekomst te duiden. Let's master your story.

ENGAGEMENT

Iedere organisatie wil betrokken, bevlogen en dus productieve medewerkers. Dat is meestal makkelijk gezegd en moeilijk gedaan. Hoe pak je dit aan, wat is precies belangrijk voor medewerkers? Wat voor rol pakken de leidinggevenden, hoe meet je de voortgang?

LEADERSHIP

"Leadership is the capacity to translate vision into reality" (Warren Bennis). Ik ondersteun managers (met, of zonder hun team) om concreet te maken wat zij anders of beter kunnen doen om doelen te behalen. Soms is één sessie al genoeg, soms is een langer traject nodig. Ik ben niet van de inhoud: ik begeleid het proces.